Úvod

Asociace se představila náměstku Hollanovi

Setkání s náměstkem primátora Hollanem proběhlo 10.4.2015. Za nás se setkání zúčastnil Tomáš Kaláb a Tomáš Zlámal. Krátce jsme mu sdělili, proč naše Asociace vznikla a co je jejím cílem. Žádný konkrétní výstup ze setkání nevzešel. Přesto mělo svůj smysl, protože se zdá, že i Matěj Hollan je ochotný s námi spolupracovat. Jeho nespokojenost z Aktualizací ÚP souvisela podle všeho pouze s tím, jak byla Aktualizace přijímána. Naopak co se hmotněprávní stránky Aktualizace týče, p. Hollan uznává, že by tyto změny byly pro Brno přínosem.