Úvod

Děkujeme za platby členských příspěvků

Vážení členové Asociace brněnských architektů a stavitelů,

děkujeme Vám za platby členských příspěvků. Práce Správní rady Asociace je zdarma, svůj čas věnujeme fungování Asociace dobrovolně, jiné výdaje je ale nutné pokrýt z členských příspěvků. Děkujeme, že jste zaplacením členského poplatku přispěli k fungování Asociace.