Úvod

Dopis panu primátorovi a náměstkovi primátora panu Anderovi

Dopisy panu primátorovi a náměstkovi primátora, panu Mrázkovi, ohledem pořizování změn ÚPmB: