Úvod

Poptání cenové nabídky právního názoru na záležitosti týkající se nového ÚP města Brna

Dne 30.4.2015 jsme požádali JUDr. Jiřího Plose, předního odborníka na stavební a správní právo, dlouholetého výkonného ředitele ČKA , o cenovou nabídku na základě následujícího zadání:

  • Vypracování právního názoru na možnost souběžného pořizování ZÚR JMK a ÚP města Brna.
  • Vypracování právního názoru na postup Statutárního města Brna v územně plánovací činnosti po zrušení tzv. Aktualizace ÚPmB 23. Ledna 2015 Krajským soudem.