Úvod

Program Valné hromady – 20. 10. 2015

Vážení kolegové,

Zasíláme vám upřesněný podrobný program Valné hromady Asociace brněnských architektů a stavitelů , která se uskuteční 20.10.2015 od 16hod v sídle stavební firmy KALÁB, na ul. Vídeňská 15.

  1. Zahájení,  ověření usnášeníschopnosti, volba volební komise (Marek Vinter)
  2. Zprávu o činnosti Asociace (Tomáš Kaláb)
  3. Aktuální informace o situaci v územním plánování a přípravě Útvaru městského architekta, úvaha nad budoucím směřování Asociace (Jaroslav Dokoupil)
  4. Vystoupení hostů (JmSPS, Fórum Diskuze o městě)
  5. Diskuse na základě přednesených zpráv (Marek Vinter)
  6. Volby nové správní rady (Volební komise)

Těšíme se na vaši účast.

Tomáš Kaláb

Předseda Spolku ABRAST.