Úvod

Zápis ze schůze správní rady č. 1/2015 Datum: 20. 3. 2015

1. schůze správní rady Asociace brněnských architektů a stavitelů se uskutečnila 20. 3. 2015. Kompletní zápis z této schůze k nahlédnutí v přiloženém PDF.