Úvod

Zápis z členské schůze č. 1/2015 Datum: 7.4.2015

Asociace brněnských architektů a stavitelů, z.s.

Zápis z členské schůze č. 1/2015 Datum: 7.4.2015

Místo: AvrioPoint, Sochorova 3178/23, Brno
Přítomni: Dokoupil, Kaláb, Vinter, Veselý, Zlámal, Šudřich, Koudelková + členové asociace
Zapisovatel: Šudřich, Koudelková


Program:

  1. informace o založení Asociace brněnských architektů a stavitelů, seznámení s činností správní rady /TK
  2. aktuální stav v oblasti územního plánování v Brně /JD
  3. schůzka u primátora 9.7.2015/JD
  4. programové prohlášení asociace, programové cíle a návrh dalšího postupu/ AV
  5. podmínky členství, přihlášky, příspěvky /MV
  6. diskuze

Ad 1.  Správní rada podala členům základní informace o založení Asociace brněnských architektů a stavitelů a seznámila je s činností správní rady. Informovala je také o zvolení nového vedení, které proběhne v říjnu 2015.

Ad 2. Veřejné projednávání ZUR bylo zahájeno před třemi týdny. Nová aktualizace by měla být schválena v roce 2017, ale již v roce 2020 musí mít město nový územní plán, aktualizace tedy řeší období dvou let.

Ad 3. Správní rada sjednala schůzku u pana primátora Vokřála na 9. 4. 2015. Viz zápis z této schůzky.

Ad 4. Programové cíle Asociace brněnských architektů a stavitelů. Viz www.brast.cz/nase-cile

Ad 5. Správní rada rozhodla, že všichni členové asociace budou přispívající. Výši ročního příspěvku stanovila následovně:

Právnická osoba  15.000,- Kč/rok
Architektonické kanceláře 7.000,- Kč/rok
Fyzická osoba  5.000,- Kč/rok

Program ve formátu PDF