Úvod

Zápis ze schůzky s náměstkem Anderem – 8. 7. 2015

Martin Ander – náměstek primátora pro územní plánování a rozvoj
Tomáš Kaláb, Jaroslav Dokoupil, Marek Vinter.

V úvodu jednání předali zástupci dokumenty zpracované ABRAST – Analýzu možného souběžného pořizování ZUR a ÚPmB (JUDr. Plos) a Hlavní okruhy k řešení z pohledu architektů a stavitelů v Brně (Desatero) jako podklad pro jednání.

Předmětem jednání byly následující tématické okruhy:

  1. Informace o postupu města v oblasti ÚP po zrušení Aktualizace. Zástupci ABRASt vyjádřili nespokojenost s informování investorské sféry i veřejnosti obecně o postupu města. MA po diskusi slíbil zpracovat ucelenou informaci, kterou budeme dále distribuovat našim členům.
  2. V současnosti připravované soubory změn platného ÚP, které mají nahradit zrušenou Aktualizaci, ovšem neřeší jeho nedostatky a nevedou ke zlepšení podmínek pro investování ve městě.
  3. ABRASt považuje proto za důležité co nejrychleji zahájit práce na přípravě nového ÚPmB, nejlépe ještě před dokončením ZUR JMK. MA informoval o vzniku společné pracovní skupiny JMK a Brna, která bude koordinovat postup obou stran při pořizování jejich územně plánovacích dokumentů.
  4. MA informoval o cílech a programu Brněnské ozvučené desky BOD). ABRASt je v tomto novém diskusním formátu zastoupen několika členy a vidí zde prostor pro prosazování zájmů svých členů.
  5. Nejbližšími tématy BOD bude 11.9. diskuse o struktuře pracoviště Hlavního architekta a prezentace stávající strategie města Brna. Podklady pro jednání BOD připravuje Pracovní skupina pro tvorbu města, vedená primátorem Petrem Vokřálem.

Na závěr setkání se obě strany shodli na účelnosti pravidelného setkávání, další předpokládáme v měsíci srpnu.

Za správní radu ABRASt
TK, JD, MV.